Pressrelease | E-pool tjänstevaruhus

 2009-06-09

LOKALA HANTVERKARE ERBJUDER KUNDSERVICE!

Många konsumenter som söker efter hantverkshjälp får ägna flera timmar i telefon/Internet för att hitta någon ledig hantverkare till byggprojekt.

Nu finns det ett smidigare sätt. I samtliga byggvaruhus finns en terminal för sökning i en lokal Entreprenörs pool, ett register över lokala hantverkare som erbjuder kundservice mot besökande konsumenter.

SMIDIGT FÖR KUNDEN!

I terminalen skickar kunden enkelt sin förfrågan till rätt kontaktperson på flera valda lokala hantverkarföretag tillsammans med en enkel projektbeskrivning. Sedan kontaktar ledig hantverkare konsumenten för att titta på jobbet. På några minuter når konsument flera lokala företag och dessutom rätt kontaktperson via SMS och E-post.

VAD FÅR FÖRETAGET UT AV DET?

Många entreprenörsföretag efterfrågar lösningar som skall erbjuda kvalitativ kundservice, ärendehantering och marknadsföring i rätt kanal. Entreprenörs poolen - E-pool.se har i samarbete upp en helhetslösning som erbjuder lokala företag uppdrag från besökande konsumenter.

När förfrågan skickats från konsument, så får rätt kontaktperson information om byggprojektet direkt in i sin mobiltelefon som SMS. Samtidigt skickas även ärendet i ett e-post meddelande till företagets kundservice och kunden får kvittens på sin förfrågan.

Nu kan kundservice följa upp ärendet tillsammans med ansvarig person för angivet projekt.

Konsument som valt att kontakta företagen via terminalen har även fått en exponering av företagets logotype. Vilket innebär att konsumenten känner igen företaget för en eventuell framtida kontakt. Det här är ett bra sätt att ge företagen en rätt exponering i rätt kanal, där potentiella kunder funderar på olika byggprojekt och hushållsnära tjänster.

DET ÄR ENKELT OCH UNDERLÄTTAR FÖR ALLA!

Kunden lämnar snabbt ifrån sig sitt ärende och kan återgå till shopping eller arbete. Ingen stress för att söka i flera timmar för att få hjälp.

Har företaget tid att hjälpa kunden, då kontaktar hantverkaren kunden och bokar tid för ett möte och lämnar offert. Har företaget inte tid att hjälpa kunden, då kontaktar hantverkaren kunden och berättar att de inte kan åta sig projektet.

 

 2008-02-11

Bli entreprenör på nätet med mätbar exponering och gratis annonsmarknad!


E-pool.se har nyligen lanserat en annonsmarknad för företag och privatkonsumenter. Här kan kunden snabbt och enkelt hantera sina annonser genom att registrera ett annonseringskonto.

E-pools affärsidé är att enkelt förmedla ärenden på nätet, via hemsidor och från publika stationer direkt till rätt kontaktperson på företaget.

Tjänsten erbjuder ett flexibelt ärendehanteringsformulär där företag kan styra vem som skall hantera inkomna ärenden inom företaget. Ärendet skickas automatiskt enligt önskemål till rätt kontaktperson via SMS och/eller e-post inklusive kvittens till konsumenten.

Via formuläret kan konsument göra förfrågan, felanmälan, beställning eller boka tid snabbt och enkelt. Konsument kan alltid lämna ifrån sig sitt ärende utan att behöva jaga efter rätt kontaktperson, sitta i telefonkö eller bli ombedd att ringa igen och spendera tid genom att beskriva ärendet flera gånger. Varje ärende stämplas med en önskad tidsangivelse för svar och den plats som ärendet skickats från.

Fördelen med SMS är att de alltid når företagets kontaktperson trots att de är upptagna i telefon. Detta ger kontaktpersonen tid att se över inkomna ärenden för att sedan kontakta konsumenten för vidare hantering.

Det bästa är att även det lilla företaget har råd med e-pools paketering som ger både bra marknadsföring och optimal kundservice på nätet.

 2007-03-16

E-pool.se produkt och tjänstevaruhuset på nätet med lokala företag till din tjänst.

E-pool.se är en marknadsplats med nytta.

Konsumenten erbjuds göra förfrågan, felanmälan, beställning eller boka tid online kostnadsfritt, sedan kontaktar företaget kunden. Tjänsten är främst riktad mot små och medelstora företag som själva inte har resurser för att utföra påkostad marknadsföring. E-pool hanterar konsumentens val av företag och skickar förfrågan till det lokala företaget via SMS och E-post, samt kvittens till konsumenten.

Mycket positivt är att förfrågan alltid kommer fram oavsett om kontaktpersonen på företaget är upptagen, SMS går alltid fram trots upptaget ton. E-pool är en väl utformad och enkel webbplats, så att alla kan använda tjänsten. Affärsidén e-pool drivs av företaget Fusion Fastigheter AB.

Direktmarknadsföring.

E-pool satsar på att aktivt marknadsföra e-pool vilket då direkt leder till exponering av e-pools kunder. E-pools filosofi är att enkelt profilera företagskunderna och erbjuda närmare tillgänglighet för konsument att utföra en förfrågan mot lokala företag enkelt.

Tanken med E-pool.se är att effektivisera näringslivets affärsprocesser för mindre företag där konsumenten har kostnadsfri tillgång till att utföra en förfrågan, felanmälan, beställning eller bokning av tid.
Kontakta oss för mer information, klicka här.

 

KONTAKT | KUNDSERVICE  026-200 70 55  |  Copyright © 2006 e-pool.se